POMÓŻYCIE POLOM NADZIEI

Na przełomie marca i kwietnia na ulicy Żeromskiego vis a vis Ratusza Bielańskiego oraz na Placu Konfederacji, dzięki wsparciu Zarządu naszej dzielnicy, zakwitło prawie 20 tys żonkili, tworząc piękne Pola Nadziei. Kwiaty te są widocznym symbolem społecznej kampanii, którą wraz z Bielańskim Ratuszem rozpoczęliśmy już dwa lata temu. Akcja ma uwrażliwić mieszkańców na problemy z którymi borykają się hospicja, a żonkile są symbolem nadziei, tak bardzo potrzebnej naszym pacjentom.

W kampanie zaangażowały się wszystkie szkoły podstawowe z terenu Bielan. Na spotkaniach w szkołach młodzież zapoznaje się z działalnością hospicjów. Poprzez zabawy, konkursy, festyny, jarmarki, przedstawienia teatralne młodzież angażuje się we wspieranie naszego hospicjum. Wiosną, gdy kwitną żonkile młodzież wychodzi na ulice, pojawia się w centrach handlowych i pod kościołami. Setki wolontariuszy rozdaje przechodniom ulotki, wkleja żonkilowe nalepki i kwestuje na rzecz naszego Hospicjum.

W tym roku, ze względu na pandemię, zostaliśmy zmuszeni do zawieszenia tej aktywności, a tym samym pozbawieni możliwości dodatkowego finansowania naszych działań, a potrzeby naszego hospicjum są ogromne. Środki, w ten sposób zebrane, mają miedzy innymi, przyczynić się do zmniejszenia kolejki oczekiwania na przyjęcie pacjentów pod naszą opieką.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie, w tym szczególnym czasie Bielańskiego Hospicjum. Prosimy o wpłaty na konto: 80 1020 1026 0000 1202 0247 4930 z dopiskiem Pola Nadziei.

Wojtek Perkowski
Koordynator Kampanii Pola Nadziei
Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej