INFORMACJA DLA PACJENTÓW O WDROŻENIU RODO I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHAdministratorem Państwa danych osobowych jest Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej z siedzibą w Warszawie, przy Placu Konfederacji 55, 01-834 Warszawa, email
azdop.wawa@wp.pl .
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, d i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych.
Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu i zgodnie z wymogami dotyczącymi dokumentacji medycznej.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji wskazanego wyżej celu.