Nasz zespół to:

14 lekarzy prowadzących
16 pielęgniarek
4 psychologów
2 pracowników socjalnych
2 rehabilitantów
konsultanci:
kardiolog
neurolog
urolog
okulista
onkolog
dermatolog
diabetolog
laryngolog
chirurg;

3 pracowników sekretariatu