Nasz zespół to:

-12 lekarzy

-6 konsultantów:

onkolog,

kardiolog,

neurolog,

dermatolog,

chirurg,

laryngolog.

-18 pielęgniarek

-3 psychologów

-3 rehabilitantów

-1 pracownik socjalny

-3 pracowników sekretariatu