DLA PACJENTA

DLA PACJENTA

  • Opiekujemy się pacjentami NIEODPŁATNIE.
  • Warunkiem przyjęcia jest posiadanie skierowania z placówek, które mają podpisane umowy z NFZ.
  • Zapewniamy opiekę lekarza, pielęgniarki, a w razie potrzeby – rehabilitanta, psychologa i duchownego.
  • Wymagane dokumenty:

– skierowanie ( najchętniej elektronicznie) od lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ z informacją  o zakończeniu leczenia przyczynowego;

– dowód ubezpieczenia pacjenta;

– dokumentacja medyczna dotycząca schorzenia zasadniczego.

Powyższą dokumentację można złożyć w sekretariacie przy pl. Konfederacji 55 codziennie w godzinach 10-17.

 Wcześniejszy kontakt telefoniczny umożliwia weryfikację poprawności skierowania: 22 6639940, 22 6635593.