OBCHODY XXV- LECIA ARCHIDIECEZJALNEGO ZESPOŁU DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ

W święto Aniołów Stróżów, 2-giego października 2021 roku obchodziliśmy uroczystą 25 rocznicę powstania naszego Hospicjum. Uroczystą Mszę Świętą w kościele św. Zygmunta sprawował J.E. Kardynał Kazimierz Nycz ( Metropolita Archidiecezji Warszawskiej). W koncelebrze obok Kardynała udział wzięli Ksiądz Prałat Kazimierz Kalinowski – Senior Proboszcz, Ksiądz Prałat Krzysztof Kosk – obecny Proboszcz oraz Ksiądz Prałat Marek Szymula – Ojciec Duchowny dekanatu bielańskiego.

Oprawę muzyczną wykonało Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze pod kierownictwem Barbary i Stanisława Szczycińskich.

We Mszy Świętej udział wzięli Pracownicy i Wolontariusze Hospicjum oraz zaproszeni Goście. Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Kardynał wręczył Odznaczenia – Zasłużony dla Archidiecezji Warszawskiej, następującym osobom: – dr Ewa Świć – dr Małgorzata Kulawińska – Barbara Kosiorowska – Jolanta Strzałkowska – Grażyna Jaźwiec – Maria Radwańska – Elżbieta Kanclerz.

Po uroczystej Mszy Świętej w Dolnym Kościele ksiądz Władysław Duda przedstawił historię powstania Początków Ruchu Hospicyjnego w Warszawie, a następnie Hospicjum Domowego przy parafii św. Zygmunta. W drugiej części spotkania odbyło się wręczenie Podziękowań Pracownikom i Wolontariuszom Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem.

Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Kardynała Kazimierz Nycza, z okazji Jubileuszu 25-lecia Hospicjum, sprawowana 2 października.